Splošne informacije

Splošne informacije o družbi:

  • CENTER TURIZEM D.O.O., Kocljeva ulica 12b 9000 Murska Sobota
  • ID DDV: SI19960271 (družba je davčni zavezanec)
  • Družba je bila vpisana v sodni register pri Okrožnem Sodišču v Murski Soboti dne 19.08.2008 pod št 2008/27975
  • Matična številka družbe: 3377466000
  • Družba ima s strani Gospodarske Zbornice Slovenije licenci z dne 15.10.2008: Licenco za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih aranžmajev št 987 in licenco za opravljanje dejavnoti prodaje turističnih aranžmajev (988)
  • Kontaktni e-naslov: info@mojcenter.net
  • Kontaktna telefonska številka: T: 02 531 10 65  M: 041 735 965

Obiščite nas v vam najbližji poslovalnici

Naše poslovalnice